Tıbbi Sekreterlik Eğitimi
19849
post-template-default,single,single-post,postid-19849,single-format-standard,bridge-core-1.0.6,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1400,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-18.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Tıbbi Sekreterlik Eğitimi

Tıbbi Sekreterlik Eğitimi

Eğitim İçeriği


TIBBİ SEKRETERLİĞE GİRİŞ

Tıbbi Sekreterliğin Tanımı
Sekreterlik Çeşitleri
Tıbbi Sekreterin Görevleri
Sekreterin Bilgi ve Beceri Düzeyi ile İlgili Özellikleri
Sekreterin Diğer Özellikleri
Genel Olarak Sekreterlik Hizmetleri
Sekreterlikte İletişim ve Telefon Konuşmalarında Dikkat Edilecek Hususlar

YAZIŞMA TEKNİKLERİ

Dilekçe
Kurum İçi Yazışmalar
Kurumlar Arası Yazışmalar
Raporlar
Tutanaklar

ARŞİVLEME VE DOSYALAMA

Hasta Dosyaları Arşivi
Arşivin Yapı ve Özellikleri
Hasta Dosyaları Arşivinin Yönetim ve Organizasyonu
Diğer Ünitelerle Fonksiyonel İlişkileri
Hasta Dosyaları Arşivi Komitesi
Tıbbi Dokümanların ve Hasta Dosyalarının Hukuki Durumu
Arşivleme Araçları
Hasta Dosyalarının Önemi
Hasta Dosyalarının Düzenlemesi ve Kapsamı
Hasta Dosyalarının Oluşturan Formlar
Hasta Dosyalarının Numaralandırılması ve Sıralanması
Hasta İndeks Kartlarının Düzenlenmesi
Hastalık ve Ameliyat İndeksleri
Hastalık ve Ameliyat İndekslerinin Kullanım Amaçları
Hastalık ve Ameliyat İndekslerinin İçeriği

TIBBİ TERMİNOLOJİ

Temel Tanım
İnsanın Yapısına İlişkin Temel Tanım ve Terimler
Sinir Sistemi ve Terimleri
Endokrin Sistem Terimleri
Hareket Sistemi Terimleri
Kan ve Kan Yapıcı Organlara İlişkin Terimler
Kardiyovasküler Sisteme İlişkin Terimler
Solunum Sistemine İlişkin Anatomik Terimler
Sindirim Sistemine ilişkin Terimler
Üriner Sisteme İlişkin Terimler
Genital Sisteme İlişkin Terimler
Göze İlişkin Terimler
Kulağa İlişkin Terimler
Deriye İlişkin Terimler

HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI

KİŞİSEL İLİŞKİLER

PROBLEM ÇÖZME

RANDEVU VE KONUK KABULÜ

SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM

Sağlık Okuryazarlığı

SAĞLIK MESLEKLERİ ETİĞİ

Uygulamalı Etik

Hasta Hakları

TIBBI SEKRETERLİK VE HASTA HİZMETLERİ

Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Tedavi Hizmetleri
Rehabilitasyon Hizmetleri
Sağlığın Geliştirilmesi Hizmetleri

Hastanelerin Tanımı ve Türleri

Bilgi güvenliği

TOPLUMSAL DAVRANIŞLARI BELİRLEYEN KURALLAR

BİREY VE TOPLUMSAL İLETİŞİM

EĞİTİMİN TANIMI

Hasta Kabul Sertifika Programı tıbbi sekreter olarak çalışan ya da çalışmak isteyen, alan değiştirmek isteyen, yeteneklerini geliştirmek ve daha etkili çalışmak isteyen sekreterler ve sekreter adayları için tasarlanmıştır. Sekreterlik mesleği bir taraftan sekreterlik mesleği ile ilgili uzmanlık bilgilerini – alan bilgisi – diğer taraftan da sekreterlik bilgisi ile ilgili diğer bilim dallarına ilişkin bilgileri içeren bir meslektir. Sekreterlik mesleği aynı zamanda gelişen teknolojiyi ve piyasa koşullarını sürekli öğrenme ve uygulamayı gerektiren bir meslektir.

Hasta Kabul Sertifika Programından edildikleri sağlık kuruluşlarını, özelliklerini ve amaçlarını yakından bilmek durumundadırlar. Sağlık hizmeti sunan kurumlar başta yataklı tedavi kurumları olan hastaneler (Genel, özel dal, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri vb.), Hemşirelik Bakım, Geriatri merkezleri ve Evde Bakım Merkezleri yanında ayakta sağlık hizmeti sunucuları (doktor muayenehaneleri, diş hekimi muayenehaneleri, diğer sağlık personeli muayenehaneleri)  gibi sağlık birimlerince sunulan ayakta bakım merkezleri, tıbbi teşhis amaçlı laboratuvarlardır. Tüm bu sağlık kuruluşlarında tıbbi dokümantasyon işlevi söz konusudur.

Bununla beraber her bilimsel alanın kendine özgü terminolojisi vardır. Her dilin terminolojisine geçen bu sözcükler o dilin yazım ve fonetik (sesbilim) kurallarına göre uyarlanır. Tıbbi sekreterin söz konusu terminolojiyi bilmesi gerekir.

SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI

Bu programı tamamlayan katılımcılar güçlü sekreterlik becerilerinin yanı sıra tıp alanının kendine özgü ‘tıbbi terminoloji’ bilgileriyle de donatılacaklardır.

Sakarya Üniversitesi Tıbbi Sekreterlik ve Dokümantasyon Sertifika Programını tamamlayan sekreterler güçlü sekreterlik becerileri, tıbbi terminoloji ve tıbbi dokümantasyon bilgileriyle kamu veya özel sağlık işletmelerinde birçok fırsat elde edebilirler. Program katılımcıları tıbbi sekreterliğe hazırlar ve bu yönde var olan bilgi ve becerilerini geliştirir.

Eğitim Detayları

Ücretli

Eğitim Yeri:
Online Eğitim

Eğitim Süresi: