Yazılım Mühendisliği Sertifika Programı - İstanbul Arel Üniversitesi
18811
post-template-default,single,single-post,postid-18811,single-format-standard,bridge-core-1.0.6,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1400,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-18.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-20422

Yazılım Mühendisliği Sertifika Programı

Yazılım Mühendisliği Sertifika Programı

Eğitim İçeriği

Program Koordinatörü: Prof. Dr. Taner ÇEVİK

Programın Amacı: Adayları en temelden başlayarak bir yazılım geliştiricinin sektörde ihtiyaç duyacağı teorik bilginin yanı sıra uygulamalar ve projelerle destekleyerek gerekli becerileri kazanmasını sağlamak.

Modül: Bilgisayar Programlamanın Temelleri

Prof. Dr. Taner ÇEVİK

Eğitim Türü: Yüz yüze & Uygulamalı Eğitim

Seviye: Başlangıç

Eğitim Süresi: 40 saat / 4 Hafta / Haftada 10 saat

Amaç: Modülün amacı öğrencilerin temel programlama yöntemleri ve algoritmik problemler ile tanıştırılması; uygulama ve projeler yordamıyla temel programlama disiplinini kazanmasıdır.

İçerik: Problem çözme (Algoritmalar, sözde kod, akış şeması), Algoritma tasarımı, Basit veri tipleri, Sabitler, Değişkenler, Tanımlayıcılar, İsimlendirilmiş sabitler, Aritmetik operatörler, İlişkisel ve mantıksal operatörler, Şartsal ifadeler, Döngüler (While, Do While), Döngüler (For) ve döngü anahtar sözcükleri, Fonksiyonlar, Özyinelemeli fonksiyonlar, Fonksiyon aşırı yüklemesi, Karakter dizileri, karakter dizi fonksiyonları, Diziler, Çok boyutlu diziler, Dizi sıralama, dizilerde arama, İşaretçiler, Referansla geçirme, değerle geçirme, Fonksiyon işaretçileri, Dosya işlemleri.

Modül: Algoritmalar ve Veri Yapıları

Dr. Ahmet GÜRHANLI

Eğitim Türü: Yüz yüze & Uygulamalı Eğitim

Seviye: Başlangıç

Eğitim Süresi: 40 saat / 4 Hafta / Haftada 10 saat

Amaç: Bu dersin amacı, öğrenciye temel sıralama ve arama algoritmalarını göstermenin yanı sıra, temel veri yapılarını göstermek ve bunların kodlanmasını sağlamaktır. Öğrencinin sıralama ve arama algoritmalarını öğrendikten sonra bunları koda dökebilmesi de amaçlanmaktadır.

İçerik: Temel sıralama ve arama algoritmalarının öğrenmesi ve kodlanması. Veri yapılarının çeşitli dillerde implementasyonu.

Modül: Nesne Yönelimli Programlama

Dr. Ahmet GÜRHANLI

Eğitim Türü: Yüz yüze & Uygulamalı EğitimSeviye: Başlangıç

Eğitim Süresi: 40 saat / 4 Hafta / Haftada 10 saat

Amaç: Nesneye dayalı düşünme, tasarlama ve programlama kavramlarını tanıtmak; UML dilinde nesneye dayalı tasarımlar geliştirmek, Java dilinde nesneye dayalı programlar yazmak.

İçerik: Nesneler ve sınıflar, oluşturucu, statik değişken, sabitler, yöntemler, görünürlük değiştiricileri, geçici nesneler, yöntemlerin nesnelerle çağrılması, değişmezlik, değişken görünürlüğü, sınıf soyutlaması ve paketleme, üst ve alt sınıf kavramları, kalıtım, çoklu anlam, çiğneme, çokyükleme, soyut sınıf, nesne yönelimli tasarım, Grafik Kullanıcı Arabirimi, Dosya işlemleri.

Modül: Veritabanı Programlama

Dr. Pınar Karadayı ATAŞ

Eğitim Türü: Yüz yüze & Uygulamalı Eğitim

Seviye: Başlangıç

Eğitim Süresi: 40 saat / 4 Hafta / Haftada 10 saat

Amaç: Adaylar, varlık ilişkisi modelini kullanarak veri tabanlarını analiz etme ve tasarlama becerilerine sahip olacaklar. İlişkisel cebir, ilişkisel hesap ve SQL gibi veri tabanı sorgulama tekniklerini tanımlama becerilerine sahip olacaklar. Bu konuların yanı sıra, öğrenciler ilişkisel veri tabanı tasarımı yaklaşımını, sorgu işleme, sorgu optimizasyonu ve XML’i tanımlama becerilerine sahip olacaklardır.

İçerik: Tasarım algoritmaları ve uygulamaları; varlık-ilişki modeli; hiyerarşik, ağ, ilişkisel veritabanları; sorgu dilleri; ilişkisel cebir ve hesaplama; veri bağlılıkları; normal formlar; tutarlılık, bütünlük ve güvenlik sorunları.

Modül: Web Programlamaya Giriş

Dr. Mert Yağcıoğlu

Eğitim Türü: Yüz yüze & Uygulamalı Eğitim

Seviye: Başlangıç

Eğitim Süresi: 40 saat / 4 Hafta / Haftada 10 saat

Amaç: Bu modül, web geliştirmede kullanılan teknolojilerin pratik uygulamalarına odaklanarak, etkili web sayfalarını planlamak, tasarlamak ve geliştirmek için gerekli temel bilgi ve becerileri sağlamayı amaçlamaktadır. Temel terminolojileri, araçları, HTML5’i, Basamaklı Stil Sayfasını (CSS) ve javascript’in temellerini kapsar. Ayrıca, seçilen bir web sunucusunda bir web sitesinin nasıl barındırılacağını da açıklar.

İçerik: Web uygulaması geliştirme sürecinin temel terminolojilerini ve çeşitli aşamalarının tanıtılması, HTML web sayfası öğeleri ve HTML etiketleri, HTML kullanarak web sayfaları geliştirmek, web sayfası öğelerini biçimlendirmek için CSS uygulayabilmek, Javascript kullanarak temel programlama becerileri geliştirmek, mevcut hosting hizmetlerini kullanarak bir web sitesi host etmek.

Modül: İleri Web Programlama

Dr. Tuğberk KOCATEKİN

Eğitim Türü: Yüz yüze & Uygulamalı Eğitim

Seviye: Başlangıç

Eğitim Süresi: 40 saat / 4 Hafta / Haftada10 saat

Amaç: Öncelikle istemci-sunucu arasındaki ilişkiyi anladıktan sonra, sunucu tarafında çalışan dilleri kullanarak full-stack web uygulamaları yapmak. Bununla birlikte Rest API mantığını kavrayarak hızlı bir şekilde web uygulamaları düzenlemek. Java temelini kullanarak çok yaygın bir Java web framework’u olan Spring Boot kullanarak web uygulamaları geliştirmek. Buna ek olarak, web sitelerine karşı yapılan temel saldırıları ve bunlara karşı direnç gösterecek programlar yazmayı öğrenmek.

İçerik: Sunucu mantığını kavramak, sunucu tarafı (back-end) kod yazmak, web güvenliği, rest api.

Modül: Mobil Programlama

Dr. Elif ÖZCEYLAN

Eğitim Türü: Yüz yüze & Uygulamalı Eğitim

Seviye: Başlangıç

Eğitim Süresi: 40 saat / 4 Hafta / Haftada 10 saat

Amaç: Bu modül, Android işletim sistemi ile mobil uygulamalar geliştirmek için temel bilgisayar becerilerin kazanılmasını sağlayacaktır. Android’in temel kavramları, multimedya ve güvenlik içeren bir uygulama geliştirmek için teorik ve pratik bilgiler ve Android’in performans sorunlarının kavranması amaçlanmaktadır.

İçerik: Android’e Giriş, Android Mimarisi, Etkinlik yaşam döngüsü, Android Geliştirme Ortamı, Android uygulama temelleri, Android Uygulama Geliştirme, Cihaz Uyumluluğu, Kullanıcı arayüzü tasarımı, Test ve Hata Ayıklama, Multimedyayı Entegre Etme, Android Cihazlarda Veri Kaydetme, Tespit ve Algılama, Bağlantı ve bulut, Android Market’te yayınla, Performans, Güvenlik

Modül: Oyun Programlama

Dr. Muhammed Fatih ŞENTÜRK

Eğitim Türü: Yüz yüze & Uygulamalı Eğitim

Seviye: Başlangıç

Eğitim Süresi: 40 saat / 4 Hafta / Haftada 10 saat

Amaç: Modülün amacı öğrencilerin temel oyun programlama teknikleri ve çeşitli platformlar için oyunların nasıl programlanacağının öğretilmesi; proje yardımı ile oyun geliştirme yeteneği kazandırılması.

İçerik: Oyunlardaki veri yapıları, oyun fiziği, OOP mantığı, arayüz tasarımı, oyunda veri girişleri, mobil cihazlara uygun geliştirme, 2D oyunlar, 3D oyunlar, Yapay Zekâ; yol takibi, yol bulma, bulanık mantık.

Modül: Yazılım Mühendisliği

Dr. Ceren MELEK

Eğitim Türü: Uygulamalı Eğitim

Seviye: Başlangıç

Eğitim Süresi: 40 saat / 4 Hafta / Haftada 10 saat

 

Amaç: Bu modül kapsaminda yazılım mühendisliğinin esasları ele alınacaktır. Öğrenciler, yazılım geliştirme süreç modelleri, sistem gereksinim mühendisliği ve ilgili tanımlama ile gerçekleme yöntemleri konusunda bilgilendirilecektir. Öğrencilerin gerçekçi problemler karşısında geçerli mühendislik kararları alarak, tasarım, gerçekleme ve test konusunda teorik bilginin yanı sıra pratik deneyim kazanmasını hedeflenmektedir.

İçerik: Yazılım geliştirme süreç modelleri ve yazılım yaşam döngüsü, gereksinim analiz ve belirtimi, Unified Modeling Language ile nesne-tabanlı yazılım modelleme ve CASE araçları ile nesne-tabanlı yazılım geliştirme, yazılım kalite kontrolü, teslim ve bakım süreci, dönem projesi ile yazılım mühendislik süreçlerinin uygulanması.

Modül: Bitirme Projesi

Prof. Dr. Taner ÇEVİK, Dr. Pınar Karadayı Ataş, Dr. Mert Yağcıoğlu, Dr. Tuğberk Kocatekin, Dr. Ceren Melek, Dr. Muhammed Fatih Şentürk, Dr. Elif Özceylan

Eğitim Türü: Uygulamalı Eğitim

Seviye: Başlangıç

Eğitim Süresi: 40 saat / 4 Hafta / Haftada 10 saat

 

Amaç: Bu tasarım projesinde öğrenciler, açık uçlu, gerçekçi bir yazılım mühendislik problemine çözüm üretmek ve bunu bir ürün şeklinde gerçekleştirmek için eğitimlerinde edindikleri birikimlerini kullanacaklardır.

İçerik: Projeler, öğrencilerin bilgileri uygulama, analiz etme, sentezleme, değerlendirme ve iletişim kurma becerilerini gösterecek. Bu, yaşam boyu öğrenmeyi genişletmek ve desteklemek için bir fırsattır. Öğrenciler, projelerini öğretim üyelerinin gözetiminde ve denetiminde tamamlarlar. Bu modülün sonunda öğrenciler tasarım, analiz, uygulama, test ve değerlendirme aşamalarından geçen önemli bir bütün sunmalıdır.

Eğitime Kimler Katılabilir?

18 yaşını doldurmuş en az lise mezunu ve yazılıma ilgi duyan kendini geliştirmek isteyen herkes bu programa katılabilir.


Sertifika Hakkında:
Rektörlük Onaylı ve E-Devlet’te Sorgulanabilen Eğitim Sertifikası Verilecektir.

Ödeme Bilgileri:
Kredi Kartına taksit imkanı
Banka EFT veya Havale,
Banka Hesap Numarası: T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
SEFAKÖY TİCARİ YAPIKREDİ BANKASI

IBAN NUMARASI: TR33 0006 7010 0000 0078 5211 01
Ödeme yapılırken açıklama kısmına; EĞİTİM ADI – T.C. KİMLİK NO – AD SOYAD yazılması gerekmektedir.

Eğitim Detayları Hakkında:
Şerife KILIÇTAŞ
serifekilictas@arel.edu.tr – arelsem@arel.edu.tr
0531 501 58 09 – 0850 850 27 35 (2316)

Eğitim Detayları

Tarih:
17 Şubat 2024

Eğitim Günleri:
Hafta İçi – Hafta Sonu

Eğitim Yeri:
Cevizlibağ Yerleşkesi

Eğitim Süresi:
400 Saat